Výjezdy a jiné akce

Výjezd - Požár RD v Nové Vsi 12. 3. 2012

Jednotka SDHO Olešník vyjela po vyhlášení sirénou a zprávou SMS na žádost operačního důstojníka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje s technikou DA12 Avia 30, k požáru rodinného domu v Nové Vsi č. p. 10, okres České Budějovice, kde již zasahovala jednotka HZS Jihočeského kraje České Budějovice, JSDHO Hluboká nad Vltavou a JSDHO Týn nad Vltavou. Po příjezdu na místo události velitel jednotky nahlásil příjezd veliteli zásahu. Jednotka JSDHO Olešník asistovala při likvidaci požáru. Po likvidaci požáru jednotka JSDHO Olešník na žádost velitele zásahu hlídala objekt do 3:09h. V 0:45h jednotka JSDHO likvidovala malý oheň na půdě objektu pod složenými střešními taškami práškovým hasicím přístrojem. Po dalším ohledání se již nenašel další možný zdroj požáru. Ve 3:00 objekt předán majiteli. Na základnu jednotka přijela v 3:15h.

Uchráněná hodnota cca 2 000 000 Kč, škoda cca 100 000Kč)

Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.
Zasahující členové JSDHO Olešník: František Mádl (velitel jednotky), Jiří Liška, Jaroslav Kuboušek, Jiří Novák, František Liška, Michal Strnad

Výjezd - Záchrana kočky ze stromu v Nové Vsi 13. 4. 12

Na popud starosty obce jsme v pátek 13. 4. kolem 17.00 hod. vyrazili na pomoc kočce uvízlé, údajně již od pondělí, v koruně vysoké lípy na návsi Nové Vsi. Po příjezdu na místo, jsme rozložili žebřík, připravili postroje a lana a jali se šplhat do výše. Vystrašená kočka šplhala tím výše, čím více se k ní přibližoval Jirka, až jsme akci zhodnotili jako příliš rizikovou, (také pro blízké elektrické vedení), a tak jsme ji, pro nespolupráci kočky, neúspěšně ukončili.

Zasahující členové JSDHO Olešník: František Mádl (velitel jednotky), Jiří Liška, Vladimír Zibura

Výjezd - Větrná smršť 5. 7. 2012

Jednotka SDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce Olešník s technikou DA 12 AVIA 30 k likvidaci dvou padlých stromů na veřejnou komunikaci na návsi obce Olešník. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že 1 strom leží přes cestu. Strom byl rozřezán a odklizen. Při ohlášení výjezdu byla jednotka požádána operačním důstojníkem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje o průzkum hlavních cest v okolí obce Olešník.

Jednotka projela trasu k obci Velice, Nakří, Chlumec, Nová Ves, Dívčice, Mydlovary a Zahají.

Na trase Olešník-Velice jednotka odklidila padlé větve z topolů. Na trase Nákří-Olešník byly odklizeny 3 padlé švestky. Jednotka s odklizením skončila v 21:10h . Poté jednotka odjela na základnu SDHO Olešník v 21:14h.
Akce byla průběžně hlášena operačnímu důstojníkovi HZS JčK.
Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.

Zasahující členové JSDHO Olešník: Liška Jiří, Ježek Tomáš, Liška František, Michal Milan, Novák Jiří

Výjezd - Větrná smršť, krupobití 4. 8. 12

Jednotka SDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce Olešník s technikou DA 12 AVIA 30 k likvidaci padlých stromů na veřejnou komunikaci na návsi obce Olešník. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že popadaly silné větve, které byly rozřezány a odklizeny. Při ohlášení výjezdu byla jednotka požádána operačním důstojníkem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje o průzkum hlavních cest v okolí obce Olešník Jednotka projela trasu k obci Chlumec, Nová Ves, Velice, Nákří, Dívčice, Mydlovary a Zahájí.

Na trase Chlumec - Nová Ves jednotka odklidila popadané větve, dále na trase Olešník - Velice jednotka odklidila padlé větve z topolů. Na trase Nákří - Olešník byly odklizeny popadané větve a jeden strom. Mezi obcemi Nákří a Dívčice jednotka vypomohla jednotce SDH Nákří s padlým dubem.

V 19:10hod byla jednotka požádana telefonicky panem Josefem Ježkem z Olešníka č.p.124 k odčerpání vody ze zatopeného sklepa. Jednotka dorazila k domu pana Ježka v 19:20hod. Po provedení průzkumu jednotka odčerpala vodu plovoucím čerpadlem.

Jednotka skončila ve 20:20h, poté odjela na základnu SDHO Olešník v 20:30h.

Akce byla průběžně hlášena operačnímu důstojníkovi HZS JčK.

Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.

Zasahující členové JSDHO Olešník: Františk Mádl (velitel), František Liška, Milan Michal, Jiří Novák, Vladimír Zibura

Výjezd - Požár stodoly v Nové Vsi 25. 1. 2014

Od karavanu chytla celá stodola

Jednotka SDHO Olešník vyjela po telefonickém vyhlášení a zprávou SMS na žádost operačního důstojníka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje s technikou DA12 Avia 30, k požáru stodoly v Nové Vsi č.p. 6, okres České Budějovice, kde již zasahovala jednotka HZS Jihočeského kraje České Budějovice a JSDHO Týn nad Vltavou. Po příjezdu na místo události velitel jednotky nahlásil příjezd veliteli zásahu. Dále přijela JSDHO Hluboká nad Vltavou a JSDHO Zliv. Jednotka JSDHO Olešník asistovala při likvidaci požáru a rozebrání zbytku krovu. Po likvidaci požáru jednotka JSDHO Olešník na žádost velitele zásahu dohašovala skrytá ohniska požáru a hlídala objekt do 16:45h. V 16:45 byl objekt předán majiteli.  Technická závada byla příčinou vzniku požáru stodoly, ke kterému došlo v sobotu 25. ledna v obci Olešník - Nová Ves.

Operační středisko HZS Jihočeského kraje k požáru vyslalo v 12:41 hodin osádky cisteren a výškové techniky profesionálních hasičů ze stanice České Budějovice a Týn nad Vltavou, jako posilové jednotky byli svoláni dobrovolní hasiči obcí Olešník, Zliv a Hluboká nad Vltavou.


Jako první k požáru přijela týnská profesionální jednotka, jejíž velitel po provedeném průzkumu podal na operační středisko zprávu, že požár zachvátil karavan stojící ve stodole. Požár se dále rozšířil na stodolu, které se v době příjezdu hasičů již propadala střecha. Uvnitř nebyla žádná osoba, stodola stála odděleně od ostatních objektů. Zasahující hasiči dostali požár pod kontrolu přibližně za čtvrthodinu, za další hodinu bylo požářiště předáno majiteli. Na místě zůstala pouze jednotka SDH obce Olešník pro dohašení možných skrytých ohnisek.

Výše škody způsobené požárem byla vyčíslena na Kč 250 000,-. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 300 000,-.
Výjezd jednotky: 12:50

Na základnu jednotka přijela v 17:03h.

Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.

Vyhlášení poplachu: 12:43

Příjezd k zásahu: 13:08

Zahájení zásahu: 13:11

Zasahující členové JSDHO Olešník: Jiří Liška, Jaroslav Kuboušek, Jiří Novák, František Liška, Milan Dvořák, František Mádl, Vladimír Zibura, Tomáš Ježek


Výjezd - Požár - suchý travnatý porost u rybníka Nové jámy 1. 4. 14

Jednotka SDHO Olešník vyjela po telefonickém ohlášení občana obce Olešník s technikou DA12 Avia 30, k požáru trávy na hrázi rybníka Nové jámy u obce Olešník. Po příjezdu na místo události velitel jednotky provedl průzkum s ostatními členy a zahájili hašení trávy s hasičskou stříkačkou PS12. Požár byl rozšířen na ploše přibližně 160 m2. Zdroj požáru nebyl nalezen. Po likvidaci požáru jednotka kontrolovala skrytá ohniska požáru. Průběh akce byl ohlášen na OPIS. Na základnu jednotka přijela v 18:30h. Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.

Vyhlášení poplachu: 17:01

Výjezd jednotky: 17:10

Příjezd k zásahu: 17:16

Zahájení zásahu: 17:20

Odjezd na základnu: 18:25

Zasahující členové JSDHO Olešník: Jiří Liška, František Mádl, Vladimír Zibura, Jiří Novák, Jaroslav Kuboušek, Milan DvořákVýjezd - Větrná smršť 7. 7. 14

Jednotka SDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce Olešník s technikou DA 12 AVIA 30 k likvidaci padlého stromu na veřejnou komunikaci mezi obcí Olešník - Chlumec. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že 1 silná větev leží přes cestu. Větev byla odklizena.
Výjezd jednotky: 19:28
Jednotka odjela na základnu SDHO Olešník v 19:55h. Akce byla hlášena na OPIS. Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.
Vyhlášení poplachu: 19:18
Příjezd k zásahu: 19:40
Zahájení zásahu: 19:42
Příjezd na základnu: 20:07

Zasahující členové JSDHO Olešník: Liška Jiří, Ježek Tomáš, Mádl František, Kuboušek JaroslavVýjezd - Cvičný požární poplach 25. 10. 14

Jednotka SDHO Olešník vyjela s technikou DA 12 AVIA 30 na cvičný poplach k bazénu.
Cvičný poplach byl vyhlášen zprávou SMS od OPIS.
Na základnu se dostavilo pět členů zásahového družstva z deseti.
Jednotka po příjezdu na místo určené velitelem zásahu vyzkoušela likvidaci požáru mašinou PS12 .
Dále vyzkoušela mašinu PS 16 a PS8 z padesátých let, které jsou po renovaci.
Akce byla nahlášena na OPIS.NKe zranění zasahujících hasičů nedošlo

Vyhlášení poplachu: 15:56
Výjezd jednotky: 16:06
Příjezd k zásahu: 16:10
Zahájení zásahu: 16:20
Odjezd na základnu: 17:50

Zasahující členové JSDHO Olešník: Jiří Liška, František Mádl, František Liška ml., Milan Dvořák, Tomáš Ježek


Výjezd - Cvičný požární poplach 24. 10. 15

Jednotka SDHO Olešník vyjela s technikou DA 12 AVIA 30 na cvičný poplach k objektu dílny ZOD Olešník. Cvičný poplach byl vyhlášen zprávou SMS od OPIS. Na základnu se dostavilo šest členů zásahového družstva z deseti. Jednotka po příjezdu na místo určené velitelem zásahu vyzkoušela likvidaci požáru mašinou PS12. Akce byla nahlášena na OPIS. Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.

Vyhlášení poplachu: 17:04

Výjezd jednotky: 17:13

Výjezd jednotky: 15:57

Příjezd k zásahu: 17:18   

Zahájení zásahu: 17:20

Odjezd na základnu: 17:28


Zasahující členové JSDHO Olešník: Jiří Liška, František Mádl, František Liška, Milan Dvořák, Tomáš Ježek, Jaroslav Kuboušek


Technická pomoc- Krampus show - Hluboká n. Vlt. - 21. 11. 15

Jednotka SDHO Olešník vyjela na žádost pořadatelů MěÚ Hluboká nad Vltavou na pomoc při pořádání akce "Krampus show". Pomoc spočívala v zajištění doprovodu čertů a démonů. A hlavně kontrolou při ohnivé show, aby nebyli jak čerti, tak diváci zraněni. Akce proběhla bez komplikací.

Činnost byla hlášena na OPIS. Ke zranění hasičů nedošlo.

Ohlášení: 15:00  Příjezd na základnu: 19:33

 Zasahující členové:

Kuboušek Jaroslav, Mádl František, Liška Jiří, Michal Milan, Ježek Tomáš, Micso Zdeněk, Čepelka Jakub, Novák JiříVýjezd - Cvičný požární poplach 26. 11. 16

Jednotka SDHO Olešník vyjela s technikou DA 12 AVIA 30 na cvičný poplach na louku k rybníku Nové jámy u obce Olešník. Cvičný poplach byl vyhlášen zprávou SMS od OPIS. Na základnu se dostavilo pět členů zásahového družstva z deseti. Po výjezdu ze základny se porouchala převodovka na DA 12 AVIA 30. Velitel cvičný poplach zrušil a vozidlo bylo odtlačeno zpět na základnu. Porucha byla nahlášena na OPIS. Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.

Vyhlášení poplachu: 15:48    Příjezd na základnu:16:26

Zasahující členové JSDHO Olešník: František Mádl, František Liška, Milan Dvořák, Tomáš Ježek, Jaroslav Kuboušek


Technická pomoc JSDHO Olešník (Březen - Říjen) 2017


Areál MŠ Olešník - Úprava dřevin 4. 3. (9:05 - 13:05)

Jednotka SDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce Olešník porazit 7 stromů v areálu MŠ v obci Olešník. Stromy, které byly určeny dendrologem k poražení, rostly těsně vedle budovy školky a u plotu. Jednotka zabezpečila v průběhu akce bezpečnost provozu a provedla poražení stromů. Bezpečné poražení stromů provedli členové sboru, kteří jsou vyškoleni pro práci s motorovou pilou. Činnost byla hlášena na OPIS. Ke zranění hasičů nedošlo.

Členové: Liška Jiří, Mádl František, Liška František, Dvořák Milan, Novák Jiří, Kuboušek Jaroslav, Hucek Jiří, Zibura Vladimír st., Zibura VladimírSběr železného šrotu pneumatik a nebezpečného elektroodpadu 8. 4. (9:00 - 12:15)Čerpání vody ze studny na fotbalovém hřišti 8. 7. (7:30 - 9:30)

Jednotka SDHO Olešník vyjela na žádost předsedy FK Olešník k odčerpání vody ze studny u fotbalového hřiště v obci Olešník z důvodu poruchy čerpadla zavlažovacího systému pro trávník fotbalového hřiště. Jednotka vyjela s technikou DA12 Avia 30 a voda byla čerpána s PS 12. Činnost byla hlášena na OPIS. Ke zranění hasičů nedošlo.

Členové: Mádl František, Hucek Jiří, Liška Jiří, Michal Milan, Dvořák MilanAreál MŠ Olešník - Úprava dřevin 16. 7. (10:00 - 12:15)

Jednotka SDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce Olešník porazit 4 stromy v areálu MŠ v obci Olešník. 3 stromy, které byly určeny dendrologem k poražení, byly suché. 1 strom rostl těsně vedle budovy školky a překážel při opravě kanalizace. Jednotka zabezpečila v průběhu akce bezpečnost provozu a provedla poražení stromů. Bezpečné poražení stromů provedli členové sboru, kteří jsou vyškoleni pro práci s motorovou pilou. Činnost byla hlášena na OPIS. Ke zranění hasičů nedošlo.

Členové: Liška Jiří, Mádl František, Liška František, Novák Jiří, Kuboušek Jaroslav, Zibura Vladimír ml.
Sběr železného šrotu pneumatik a nebezpečného elektroodpadu 21. 10.(9:27 - 12:32)

Jednotka SDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce Olešník na pomoc občanům k úklidu starých elektrospotřebičů, pneumatik, baterií a železného šrotu. K odvozu byl použit traktor Zetor 7011 obce Olešník. Akce byla vyhlášena rozhlasem, na úřední desce obce a dále byly vyvěšeny plakáty. Činnost byla hlášena na OPIS. Ke zranění hasičů nedošlo.

Členové: Mádl František, Novák Jiří, Kuboušek Jaroslav, Zibura Vladimír ml., Bezděka Roman, Zibura Vladimír st., Čepelka MartinVýjezd - Požár stromu 20. 11. 2017

Jednotka SDHO Olešník vyjela s technikou DA 12 AVIA 30 k likvidaci hořícího stromu u letní plovárny obce Olešník.
Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o starý suchý jasan na pozemku patřící Obci Olešník. Strom byl uhašen a z bezpečnostních důvodů, po konzultaci se starostou obce, poražen.
K uhašení byla použita PS 12, zdrojem vody byl bazén. Akce byla hlášena na OPIS. Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.
Ohlášení: 16:19
Vyhlášení poplachu: 16:22
Výjezd jednotky: 16:26
Příjezd k zásahu: 16:29
Zahájení zásahu: 16:32
Odjezd na základnu: 17:16
Příjezd na základnu: 17:22

Členové: Liška Jiří, Dvořák Milan, Mádl František, Kuboušek Jaroslav, Novák Jiří, Zibura VladimírTechnická pomoc - Hasičský dozor - Loučení s kariérou Davida Lafaty 8. 6. 18

V pátek jsme byli přizváni místním fotbalovým klubem k exhibičnímu zápasu Sparty s Jabloncem na počest ukončení profesionální kariéry Davida Lafaty a následném mejdanu. Naším úkolem bylo zabezpečení požární ochrany. Jediný problém, který jsme museli řešit, bylo vzniklé mikroklima v naší zásahové obuvi způsobené letním počasím.


Technická pomoc - Kácení stromů 17. 11. 18


Náves v Olešníku a mateřská škola (8:59 - 12:49)

Jednotka SDH Olešník vyjela na žádost starosty obce Olešník k poražení dvou stromů na návsi obce. Jednalo se o suché smrky, které byly dendrologem určeny k poražení. Dále jednotka porazila dva smrky v areálu mateřské školy. K zranění členů nedošlo. Zasahující technika: DA 12 - dopravní automobil 8 (Avia A30).

Členové: Ježek Tomáš (řidič vozidla), Mádl František (Velitel vozidla), Kuboušek Jaroslav, Liška František, Liška Jiří, Zibura Vladimír.Technická pomoc - Kácení stromů - Olešník 17. 3. 19

V neděli 17. 3. na žádost obce po dendrologickém posudku a následného povolení pokácela JSDHO 6 nebezpečných stromů v Olešníku. Akce byla zahájena v 9:00 a ukončena v 13:00 h. Zúčastnilo se 10 členů.

Technická pomoc - Kácení stromů - Olešník, Nová Ves, Chlumec 24. 3. 19

V neděli 24. 3. JSDHO Olešník pokračovala v kácení nebezpečných stromů v obci. Akce trvala od 8:30 do 13:30. Jako první se pokácela olše v Olešníku na naší tréninkové dráze, následoval vzrostlý jasan na návsi v Nové Vsi v sousedství kapličky a posledním stromem byl akát u silnice před Chlumcem. Zúčastnilo se 7 členů. O ostatní nebezpečné a proschlé stromy se postarala a postará odborná firma s plošinovou technikou. Dosud je nutná prořezávka a omlazení stromů (vrb) "na příkopech" vedle koupaliště a pokácení břízy v MŠ.


Výjezd - Únik ropných produktů 8. 5. 2019

Jednotka obce Olešník vyjela k likvidaci sudu (200 l) s neznámou kapalinou. Sud s kapalinou ohlásil občan z obce Purkarec veliteli JSDHO Olešník, dále hlášeno na OPIS. Sud byl u seníku v lese Rachačky mezi obcemi Chlumec-Purkarec v blízkosti kapličky. G:N49.134159 E14.420300 Jednotka po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu, zjistila že se jedná o sud naplněný dehtem. Únik ze sudu nebyl nalezen. Na místo byl zavolán správce majitele LČR, který zajistí likvidaci sudu. Místo nálezu bylo označeno vymezovací páskou. K likvidaci byla povolána i jednotka z Týna nad Vltavou.

Ohlášení jednotce: 17:18

Vyhlášení poplachu: 17:18

Výjezd: 17:25

Příjezd k zásahu: 17:40

Zahájení zásahu: 17:41

Odjezd na základnu: 18:25

Příjezd na základnu: 18:39

Členové:

Ježek Tomáš (řidič), František Mádl (velitel), Jiří Hucek, Jaroslav Kuboušek, Vladimír Zibura, Milan Michal, Jiří Novák. Ke zranění hasičů nedošlo. Zasahující technika: DA 8 - LZ Ford Transit


Výjezd - Technická pomoc - Zavalení dělníka zeminou 31. 5. 2019


JSDHO Olešník vyjela po vyhlášení poplachu od OPIS k vyproštění zavalené osoby u obce Olešník. Po příjezdu na místo zásahu ve výkopu již zasahovala jednotka HZS Týn nad Vltavou a Zdravotnická záchranná služba. Jednalo se o výkop pro vodovodní potrubí mezi obcemi Olešník a Zahájí, místo zásahu bylo přibližně 35 m východně od rodinného domu. Dle informací Zdravotnické záchranné služby již zavalený dělník nejevil známky života. Jednotka zabezpečila prostor pro další šetření Policií ČR a odčerpávala průběžně vodu ve výkopu. Po vyšetření Policií ČR bylo tělo zavaleného dělníka vyproštěno z výkopu. Zasahující technika: DA 8 - LZ Ford Transit

Ohlášení jednotce: 9:30

Vyhlášení poplachu: 9:30

Výjezd: 9:40

Příjezd k zásahu: 9:43

Zahájení zásahu: 9:44

Odjezd na základnu: 12:50

Příjezd na základnu: 12:53

Členové: František Mádl (velitel), JIří Liška (řidič), Jaroslav Kuboušek, Vladimír Zibura. Ke zranění hasičů nedošlo.


Výjezd - Cvičný požární poplach 23. 11. 19

Ohlášení jednotce: 15:42

Vyhlášení poplachu: 15:42

Výjezd: 15:51

Příjezd k zásahu: 15:56

Zahájení zásahu: 16:00

Čas lokalizace: 16:07

Čas likvidace: 16:10

Odjezd na základnu: 16:13

Příjezd na základnu: 16:18

Jednotka SDHO Olešník vyjela s technikou DA 12 AVIA 30 na cvičný poplach k domu č.p. 114, kde byl simulovaný požár kolny.Na základnu se dostavilo osm členů zásahového družstva z jedenácti.Jednotka po příjezdu na místo určené velitelem zásahu a provedeném průzkumu vyzkoušela likvidaci požáru mašinou PS12 a dvěma proudy C. Voda byla čerpána z rybníku "Rojdánek". Cvičný poplach byl vyhlášen sirénou, zprávou SMS a AMDS od OPIS.Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.

Členové: František Mádl (velitel), Milan Dvořák (řidič), Jiří Liška, Jaroslav Kuboušek, Vladimír Zibura, Milan MIchal, Tomáš Ježek, František Liška.


Výjezdy - Technická pomoc 26. 2. - 9. 5. 2020

26. 2. Technická pomoc - Odstranění zlomeného stromu - Nad vozovkou mezi Ol. a Chlumcem

Ohlášení jednotce: 16:26
Vyhlášení poplachu:16:26
Výjezd:16:35
Příjezd k zásahu:16:37
Zahájení zásahu: 16:58
Odjezd na základnu: 17:25
Příjezd na základnu: 17:25

Jednotka SDH Olešník vyjela na žádost starosty obce Olešník k likvidaci zlomeného stromu u komunikace mezi obcemi Olešník a Chlumec, u odbočky ke statku Výštice. Strom byl zlomen asi dva metry od země a částečně zasahoval do silnice. Z bezpečnostních důvodů byl kmen jištěn lany, po uvolnění stažen mimo komunikaci.Zasahující hasiči nebyli zraněni.

Členové: František Mádl (velitel), Milan Dvořák (řidič), Jiří Liška, Vladimír Zibura, Tomáš Ježek, František Liška, Hucek Jiří.


12. 3. Technická pomoc - Odstranění nebezpečné větve - Nad vozovkou mezi Ol. a Velicí

Ohlášení jednotce: 15:34
Vyhlášení poplachu: 15:34
Výjezd:15:41
Příjezd k zásahu:15:53
Zahájení zásahu: 15:54
Odjezd na základnu: 16:26
Příjezd na základnu:16:26

Jednotka SDH Olešník vyjela, po vyhlášení poplachu k likvidaci zlomené větve stromu nad vozovkou která hrozila pádem. Jednalo se o větev topolu u komunikace mezi obcemi Olešník a Velice. Větev byla stržena hákem a komunikace uklizena. Zasahující hasiči nebyli zraněni.
Členové: František Mádl (velitel), Milan Dvořák (řidič), Jiří Liška, Vladimír Zibura, Milan Michal, Hucek Jiří.


28. 3. Technická pomoc - Kácení stromu - Olešník

Ohlášení jednotce: 09:03
Výjezd: 09:04
Příjezd k zásahu: 09:08
Zahájení zásahu: 09:15
Odjezd na základnu: 10:25
Příjezd na základnu: 10:29
JSDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce k poražení stromu, který byl dendrologem označen jako nebezpečný a určený k poražení. Jednalo se o 1 strom na návsi obce Olešník u domu č.p.56. Strom byl poražen a rozřezán. Po dobu činnosti byla uzavřena část komunikace na návsi obce a řízena doprava.
Při činnosti nedošlo ke zranění přítomných hasičů. Zasahující hasiči po celou dobu používali ochranné prostředky, které jsou nařízeny vládou ČR po dobu nouzového stavu (roušky a rukavice).

Členové: František Mádl (velitel), Jiří Liška (řidič), Jiří Novák, Roman Bezděka.


2. 4. Ostatní pomoc - Rozvoz desinfekce a roušek po obci

Ohlášení jednotce: 14:33
Vyhlášení poplachu: 14:33
Výjezd: 14:46
Příjezd k zásahu: 14:50
Zahájení zásahu:14:55
Odjezd na základnu: 17:05
Příjezd na základnu: 17:07

JSDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce na pomoc s rozvozem a roznosem dezinfekčních prostředků a roušek pro občany obce Olešník. Hasiči byli rozděleni do několika skupin a osobně předávali obyvatelům ochranné prostředky. Hasiči pro osobní ochranu použili roušky a gumové rukavice.
Členové: František Mádl (velitel), Vladimír Zibura (řidič), Jaroslav Kuboušek, Milan Dvořák; Členky SDH: Dana Kuboušková, Jaroslava Kuboušková, Jana Mádlová.


9. 5. Technická pomoc - Čištění obecního bazénu - Olešník

Ohlášení jednotce: 10:46
Výjezd: 10:46
Příjezd k zásahu: 10:50
Zahájení zásahu: 10:53
Odjezd na základnu: 13:14
Příjezd na základnu: 13:17
Jednotka SDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce Olešník na pomoc při čištění bazénu. Byly použity hasičské hadice B, C a C proudnice. Ke zranění hasičů nedošlo.
Členové: František Mádl (velitel), Jiří Hucek (řidič), Milan Dvořák, Vladimír Zibura, Jaroslav Kuboušek, Roman Bezděka, Jiří Novák, Milan Michal.Výjezdy JSDHO 2022

 8. ledna JSDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce k poražení dvou stromů, které byly vylomeny z kořenů a nebezpečně nakloněny na komunikaci. Jednalo se o stromy u cesty v obci Olešník 100 metrů od domu č. p.131. Stromy byly poraženy a rozřezány.

Ohlášení jednotce: 8.1 2022 13:02

Vyhlášení poplachu: 13:02
Výjezd: 13:02
Příjezd k zásahu: 13:19
Doba boj. rozvinutí: 13:21
Odjezd na základnu: 14:55
Příjezd na základnu: 14:55
Zasahující technika: DA 12 - dopr. automobil 8
Počet členů: 5

 15. února jednotka vyjela po vyhlášení poplachu od OPIS k požáru dopravního prostředku. Jednalo se o osobní automobil na veřejné komunikaci u obce Chlumec. Jednotka SDH Olešník přijela k místu zásahu, kde již zasahovala jednotka HZS Týn nad Vltavou a jednotka HZS Temelín. Po konzultaci s velitelem zásahu naše jednotka již nezasahovala a vrátila se na základnu.

Ohlášení jednotce: 15.2 2022 23:38

Vyhlášení poplachu: 23:38
Výjezd: 23:45
Příjezd k zásahu: 23:54
Odjezd na základnu: 16.2 2022 00:05
Příjezd na základnu: 00:10

Zasahující technika: DA 12 - dopr. automobil 8
Počet členů: 4

 20. února jednotka vyjela na likvidaci nakloněného stromu cca 2 metry nad vozovkou mezi obcemi Chlumec a Hluboká nad Vltavou. Po přijetí na místo zásahu a provedeném průzkumu byl strom poražen a odstraněn. Poté byla komunikace zprůjezdněna.

Ohlášení jednotce: 20.2 2022 11:58

Vyhlášení poplachu: 11:58
Výjezd: 12:04
Příjezd k zásahu: 12:13
Doba boj. rozvinutí: 12:14
Odjezd na základnu: 12:18
Příjezd na základnu: 12:27
Zasahující technika: DA 8 - L1Z_Ford Transit

Počet členů: 6