Historie aneb jak to tenkrát bylo

* Myšlenka založit v Olešníku hasičský sbor vznikla po požáru stodoly u Tůmů již v roce 1898, nicméně k  oficiálnímu založení došlo až roku 1901, kdy měl sbor 23 členů činných a 11 přispívajících a zakládajících. I tak ale zůstává jedním z nejstarších hasičských sborů v širém okolí, neboť dříve byly založeny pouze ve Dřítni, Chlumci a Zbudově.* Sbor od svého počátku vlastnil čtyřkolovou ruční stříkačku, provizorně uskladněnou ve stodole, a tak vznikla potřeba postavení zbrojnice, k němuž došlo v letech 1902 až 1903. V roce 1904 měli členové sboru za sebou účast, minimálně, u osmi požárů. Téhož roku, 23. května, došlo ke slavnostnímu svěcení stříkačky na návsi před kaplí Panny Marie.* První světová válka se zapsala jak do života obce, tak i do činnosti sboru. Jelikož mezi brance patřili i jeho členové, tak bylo o valné hromadě roku 1914 usneseno, zaslat jim lístek s pozdravy, jako vzpomínku na ně. Mezi padlými na bojištích jistě byli i někteří bratři hasiči. O čemž však nemáme písemný důkaz, poněvadž soupis "Pamětí sboru dobrovolných hasičů ve Volešníku" Janem Pulcem, byl ke konci války přerušen.* Na počest padlým byl 5. června 1928 slavnostně odhalen pomník na návsi (v r. 2006 rekonstruován). Celé akci předcházela úprava návsi, sázení lip svobody a postavení samotného pomníku.* 25.5. 1930 byl sbor vybaven novou motorovou stříkačkou firmy ing. Holeček, kterou použil hned následující rok při požáru v sousední Velici. Roku 1931 bylo několikrát vážně jednáno o založení ženského hasičského odboru, což bohužel nebylo uskutečněno.* V období okupace byl název "sbor dobrovolných hasičů" změněn na "hasičský sbor", z přilbových a čepicových znaků musel být odstraněn znak státnosti, český lev a nahrazen písmeny ČZHJ (Česká zemská has. jednota), zakázány byly hasičské sjezdy, plesy a nakonec i schůze. Po vypuknutí Pražského povstání 5.5 1945 byly na ochranu místního obyvatelstva ustaveny hlídky, převážně z řad členů sboru.* Po politickém převratu připadl Olešník, roku 1949, k okresu Týn nad Vltavou, Český svaz hasičstva byl přejmenován na Československý svaz požární ochrany a z místních sborů se stali Místní jednoty Českosl. Svazu požární ochrany. V roce 1965 byl zakoupen 1. automobil sboru, Tatra 805, který byl předělán na požární vozidlo s korbou a plachtou a zanedlouho byla vyměněna stříkačka za dvoukolovou DS 16, přidělenou, ze zákona zdarma, okresem. Téhož roku bylo založeno i družstvo mladých požárníků, vzorně reprezentující v soutěžích. Roku 1967 bylo přikročeno ke stavbě, z gruntu nové, požární zbrojnice v akci "Z"., jež byla o rok později slavnostně otevřena.* Po roce 1968 došlo opět k velkým politickým změnám, místní jednoty ČSPO byly přejmenovány na Základní organizace Svazu požární ochrany (ZO SPO).* Tatra 805 dosloužila v roce 1977, nové vozidlo sbor obdržel až v roce 1979 a to požární vozidlo Avie-30 - skříň, sloužící dodnes. Za vozidlo je k zápřahu malá kapotovaná zbrojnice na dvou kolech typu PPS, která byla do Olešníku přidělena již roku 1971. V roce 1980 byla získána z bývalého dolu Svatopluk motorová stříkačka PS-12, která je taktéž dosud ve výbavě sboru.* V roce 1983 bylo zasláno požárníkům z Olešníku poděkování Okresního výboru SPO i požární inspekce a vedení závodu Šamotárny Zliv za nebývale kvalitní zásah při požáru výrobní haly továrny, kdy spolu se sborem z Češnovic objeli továrnu přes železniční trať k Soudnému potoku z něhož zajistili dostatečnou zásobu vody potřebnou k hašení, která by jinak musela být obtížně dopravována cisternami.* Po roku 1989 došlo ke změnám i v požární ochraně. Název sboru byl od roku 1991 změněn na sbor dobrovolných hasičů, oslovení členů, jež bylo až doposud soudruzi požárníci, je nyní bratři hasiči nebo krátce přátelé.* Činnost a připravenost SDH v Olešníku byla vždy na velmi dobré úrovni. Již v roce 1991 bylo poprvé v historii založeno soutěžní družstvo žen, které doposud dosahuje mimořádně dobrých výsledků. Sbor též kvalitně reprezentuje soutěžní družstvo mužů a mladých hasičů, které se každoročně zúčastňuje sportovně - branné hry Plamen a četných pohárových soutěží s dobrými výsledky. V roce 1999 byl sbor zařazen do JPO V., s výjezdem k požárům v obci a katastru obce.* Mezi činnosti sboru patří od jeho založení až po současnost i pořádání různých akcí, jako sběr železného šrotu, plesů, tanečních zábav či hasičských soutěží. Zapojuje se aktivně i do ostatního kulturního žití obce. Prvořadou činností sboru je však soustavná příprava na boj s požáry a v poslední době i na boj se, stále častějšími, povodněmi.
* 6. května 2014 byl v Přibyslavi oceněn náš dlouholetý a stále aktivní člen pan Václav Dvořák titulem Zasloužilý hasič.* V roce 2014 se kompletně zrenovovaly požární stříkačky PS-8 a dvoukolová DS-16 na náklady sboru a za přispění členů sboru a sponzorů. V tomto roce také došlo k významné přestavbě a přístavbě hasičské zbrojnice, kdy ze stávající vznikla zasedací místnost se sociálním zařízením a na pozemek (zahradu) vedle zbrojnice se přistavěla dvougaráž. Finančně se většinově podílela obec s výrazným přispěním JETE (Skupina ČEZ) a kraje.* 11. června 2016 se uskutečnila oslava 115. výročí založení sboru. Součástí oslav bylo žehnání, zřejmě prvnímu, praporu SDH Olešník, který byl financován obcí a předán starostou JUDr. Jaroslavem Pavlicou. Požehnáno bylo též nové zbrojnici.*16. prosince roku 2016 náš sbor získal nový zásahový automobil Ford Transit kombi DA - L1Z. O rok později ještě obec pořídila nákladní přívěs, k zápřahu za nový automobil a pro potřeby JSDHO.


Funkcionáři sboru, Starostové:

1901 - 1927 Matěj Polívka
1927 - 1936 Jan Neuvirt
1937 - 1945 Matěj Novotný
1946 - 1950 Václav Buchtela
1951 - 1954 Václav Kačer
1955 - 1961 Jan Hovorka
1962 - 1963 Josef Savula
1963 - 1967 František Novák
1968 - 1986 Jindřich Vavroch
1987 - 2003 Josef Pivec
2004 - 2009 Václav Dvořák
2010 - 2019 Jaroslav Kuboušek
2020 - ... Milan Dvořák
Velitelé:
1901 - 1902 Václav Bártík
1903 - 1907 Tomáš Dolejší
1908 - 1909 František Lexa
1910 - 1912 František Fišhanzl
1913 - 1918 Vojtěch Soukup
1919 - 1924 František Jakš
1925 - 1926 Jan Neuvirt
1927 - 1935 Václav Bártík
1936 - 1942 Vojtěch Lafata
1943 - 1951 Jan Hovorka
1952 - 1955 František Novák
1956 - 1960 František Krejčí
1961 - 1962 František Novák
1963 - 1984 Václav Dvořák
1984 - 1986 Josef Pivec
1987 - 2009 Jaroslav Kuboušek
2010 - ... František Mádl