Činnost 

Výjezdy 2009
*19. 9. 18.45 - 23.00 hod. - požár stodoly v obci
*4. 8. cca 7:45 - 10:00 hod. - čerpání vody z kanalizace
*27. 6. cca 19:00 hod. - čerpání vody ze zatopeného suterénu jednoho domu a kanalizace
*26. 6. cca 22:00 - 2:00 hod. - čerpání vody ze zatopených suterénů dvou domů

Výjezdy 2010
* 23. 10. v 16:44 h. vyhlášen cvičný požární poplach k fiktivnímu požáru lesa u rybníku Velké Jámy, výjezd jednotky (8 mužů) ze zbrojnice v 16:51 h., tedy za 7 minut od vyhlášení. Výstřik z proudnic 16 minut od vyhlášení.

Výjezdy 2011
*13. 7.- 20.00 - 00.30 hod. - odstranění spadlých stromů v Chlumci a na vozovce mezi Mydlovarami a Dívčicemi
*22.10. - 16.30 h. - Cvičný požární poplach - fiktivní požár ZOD - výjezd ze zbrojnice - 6-7 minut, výstřik z proudnic - 14 min od vyhlášení poplachu. Sání vody z požární nádrže u ZOD, počet zúčastněných členů zásahové jednotky: 6

Výjezdy 2012
12.3. - (21.40 - 3.15 hod.) - Požár rodinného domu v Nové Vsi
13.4. - (17.00 - 18.30 hod.) - Záchrana kočky ze stromu v Nové Vsi
5.7. - (19.56 - 21.14 hod.) - Větrná smršť - odstranění padlých stromů a větví
4.8. - (17.11 - 20.30 hod.) - Větrná smršť, krupobití - odstranění padlých stromů a větví, čerpání vody z pozemku jednoho domu (č. p. 124)
6.8 - (00.04 - 1.47 hod.) - Čerpání vody ze zatopeného sklepení domu č.p. 124

Výjezdy 2013
2. 6. (6.30 - 16.30 hod.) Čerpání vody ze zatopených suterénů dvou domů v obci po povodni
9. 6. (15.45 - 19.45 hod.) Čerpání vody ze zatopených suterénů dvou domů v obci po povodni
2. 10. (16.02 - 18.20) Cvičný požární poplach - požár ve stavení Chlumec 30 (statek Výštice)

Výjezdy 2014
25. 1. (12:43 - 17:03) Požár stodoly v Nové Vsi
1. 4. (17:01 - 18:30) Požár travnatého porostu u rybníka Nové jámy
7. 7. (19:18 - 20:07) Větrná smršť
25. 10. (15:55 - 17:54) Cvičný požární poplach

Výjezdy 2015
24. 10. (17:04 - 17:28) Cvičný požární poplach

Výjezdy 2016
26. 11. (15:48 - 16:26) Cvičný požární poplach

Výjezdy 2017
13. 10. Cvičný požární poplach - požár louky
29. 10. Větrná smršť - likvidace padlého stromu
20. 11. Požár stromu u bazénu v Olešníku

Výjezdy 2018
26. 11. Technická pomoc - odstranění stromu

Výjezdy 2019
8. 5. Únik nebezpečné látky
31. 5. Technická pomoc - Vyproštění zavalené osoby
23. 11. Cvičný požární poplach

Výjezdy 2020
26. 2. Technická pomoc - Odstranění zlomeného stromu - Nad vozovkou mezi Ol. a Chlumcem
12. 3. Technická pomoc - Odstranění nebezpečné větve - Nad vozovkou mezi Ol. a Velicí

28. 3. Technická pomoc - Kácení stromu - Olešník

9. 5. Technická pomoc - Čištění bazénu - Ol


Výjezdy 2022

8.2. JSDHO poražení dvou stromů, které byly vylomeny z kořenů a nebezpečně nakloněny na komunikaci. 

15.2. požár dopravního prostředku. Jednalo se o osobní automobil na veřejné komunikaci u obce Chlumec. 

20.2.  nakloněný strom cca 2 metry nad vozovkou mezi obcemi Chlumec a Hluboká nad Vltavou.